Združenje je bilo ustanovljeno 7. julija 1991 in je samostojna, neodvisna organizacija na državni ravni. Člani so Slovenci, potomci Slovencev in Nizozemci, ki jim je Slovenija blizu. Cilji združenja so povečati znanje in védenje o Slovencih, Sloveniji in slovenski kulturi na Nizozemskem.

De Vereniging Vrienden van Slovenië werd opgericht op 7 juli 1991 en is een zelfstandige, onafhankelijke landelijke organisatie. De leden zijn Slovenen, nakomelingen van Slovenen en Nederlanders, die zich gebonden voelen met Slovenië. De doelen van de vereniging zijn het vergroten van de kennis over Slovenië, Slovenen en Sloveense cultuur in Nederland.

30-letnica Združenja prijateljev Slovenije / 30e jubileum van de vereniging Vrienden van Slovenië!

Vabilo na proslavo 30. obletnice samostojne Slovenije in 30-letnice Združenjaprijateljev Slovenije na Nizozemskem Drugič zapovrstjo žal ne bo mogoče izpeljati piknika, zato se v petek 25. junija, ob 19h dobimo na spletu. Po obveznih, a kratkih govorih bomo nazdravili Sloveniji in Združenju. Kulturni program bodo oblikovali učenci Danice Novosel in Neje Štucin. In ker sta nas kviza na Kulturni proslavi in na Občnem zboru tako navdušila, bomo tudi tokrat naše srečanje sklenili s kvizom. Tema bo 30. obletnica osamosvojitve Slovenije. Prijazno vas vabimo, da si datum zapišete v vaše koledarje in nas do srede, 23. junija obvestite o vaši udeležbi na naslov info@vrienden-van-slovenie.nl. Takrat vam bomo poslali povezavo, po kateri se lahko pridružite proslavi, in pojasnila o kvizu. Dobrodošli tudi vaši prijatelji in znanci! Prisrčno vabljeni! Uitnodiging voor de viering van 30 jaar onafhankelijkheid Slovenië en 30 jaar Vrienden van Slovenië Voor de tweede keer op rij zullen wij het zonder piknik moeten stellen en zullen wij elkaar op 25 juni a.s. om 19 uur ontmoeten op internet. Na de obligatoire, maar hele korte toespraak zullen wij samen proosten op onze jubilea. De viering zullen opluisteren de optredens van de leerlingen van de Sloveense school van de juffen Danica Novosel en Neja Štucin. En omdat de interactieve quizzen over Prešeren op de Cultuurdag en over onze vereniging bij de ALV zo goed zijn bevallen gaan wij ook deze keer onze bijeenkomst afsluiten met een quiz. Thema van deze keer zal 30 jaar onafhankelijk Slovenië zijn. Niet te moeilijk, toch?! 😉 Dus graag het tijdstip in jullie agenda’s noteren en ons uiterlijk woensdag 23 juni a.s. op info@vrienden-van-slovenie.nl laten weten,... read more

Spletni Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem/Algemene ledenvergadering op internet

Spletni Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem bo v nedeljo, 18. aprila 2021, ob 14.00 uri. Povezavo do spletnega mesta dobite po prijavi na vaš e-mail naslov. Prijave: Vljudno vas prosimo, da na info@vrienden-van-slovenie.nl do srede, 14. aprila 2021 prijavite vašo udeležbo na spletnem občnem zboru, da vam pošljemo povezavo. Dnevni red občnega zbora: Pozdrav v imenu Odbora; Pregled zapisnika prejšnjega Občnega zbora; Poročilo o delovanju v letu 2020; Blagajnikovo finančno poročilo za leto 2020;  Volitve odbora; Načrt Odbora za delo za naprej; Ideje in predlogi članov za delovanje Združenja; Razno. Finančna komisija bo vnaprej preverila finančno poročilo, ki ga bo prejela po elektronski pošti. Zato potrebujemo vsaj dva člana, ki sta pripravljena prevzeti to nalogo za letošnje leto – prijazno vas vabimo k prijavi za finančno komisijo do srede, 31. marca 2021 na info@vrienden-van-slovenie.nl. Prav tako vas vabimo k sodelovanju – bodisi v odboru, bodisi pri pripravi in izvedbi posameznih dogodkov, Lipe in Lipovih listov. Tudi glede tega vas prosimo, da to po možnosti predhodno navedete na info@vrienden-van-slovenie.nl. Sem lahko naslovite tudi vprašanja o posameznih točkah oz. vlogah. Po potrebi se potem lahko uskladimo še po telefonu. Vnaprej lepa hvala za sodelovanje!    Algemene ledenvergadering op internet De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden op zondag 18 april a.s. om 14.00. De link naar de verbinding zullen jullie per mail ontvangen na aanmelding voor de ALV. Aanmeldingen Voor de ALV graag voor woensdag 14 april  a.s. aanmelden aan info@vrienden-van-slovenie.nl, zodat wij de verbinding kunnen sturen.   Agenda ALV: Opening namens het bestuur; Notulen van de ALV 2020; Inhoudelijk verslag... read more

Proslava kulturnega praznika na spletu – Viering van de Sloveense Cultuur op internet

Lepo vabljeni na kulturno proslavo, ki bo v soboto, 13. februarja ob 15h. Poleg naših članov bodo program oblikoval učenci slovenskega jezika. Prijazno vas prosimo, da vašo udeležbo prijavite po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl, in sicer do srede, 10. februarja. Takrat vam bomo poslali podatke za udeležbo. Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. Prisrčno vabljeni! ———————– Hartelijk welkom bij de viering van de Cultuurdag op zaterdag 13 februari a.s. om 15.00 uur op internet. Naast onze leden zullen in het programma de leerlingen van de Sloveense taal optreden. Vriendelijk verzoeken wij jullie om zich uiterlijk woensdag 10 februari a.s. aan te melden via mailadres info@vrienden-van-slovenie.nl, zodat wij jullie tijdig de nodige informatie kunnen sturen. Ook mogelijke vragen kunnen jullie sturen naar dit mailadres. Hartelijk... read more

Spletna kuharska delavnica / Online Sloveense kookworkshop 2020

Kot načrtovano bo kuharska delavnica v soboto, 28. novembra ob 15h. Kar ni bilo načrtovano je lokacija, namreč na spletu, kjer bo seveda tudi vsebina prilagojena novim okoliščinam. Po pozdravu navzočim, vam želimo prikazati pripravo prazničnega slovenskega kosila. O tehnični izvedbi in o drugih podrobnostih se še dogovarjamo. Za udeležence bo vključitev podobna kot že za obči zbor in praznovanje dneva državnosti. Prijazno vas vabimo, da vašo udeležbo, ki je tokrat seveda zastonj, do sobote, 21. novembra, prijavite po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. Prisrčno vabljeni!   Zoals gepland zal onze jaarlijkse Kookworkshop plaatsvinden op zaterdag 28 november a.s., om 15.00 uur. Niet gepland is de locatie – wij moeten uitwijken naar internet. De inhoud zal hierop worden aangepast. Na de begroeting willen wij met jullie de bereiding van een feestelijke Sloveense lunch delen. Over de technische uitvoering en andere details zijn wij nog in gesprek. Deelname zal voor de leden verlopen zoals al voor de Algemene ledenvergadering en voor de viering van de Sloveense onafhankelijkheid. Wij nodigen jullie vriendelijk uit om jullie deelname – die deze keer natuurlijk gratis is – tot zaterdag 21 november a.s. aan te melden bij  info@vrienden-van-slovenie.nl Hier kunnen jullie ook terecht met jullie vragen. Hartelijk... read more

Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem na spletu / ALV Vrienden van Slovenië 2020 via internet

Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem bo v soboto, 20. junija 2020, ob 14.00 uri. Povezavo do spletnega mesta dobite po prijavi na vaš email naslov. Prijave Vljudno vas prosimo, da na info@vrienden-van-slovenie.nl do 19. junija 2020 prijavite vašo udeležbo na spletnem Občnem zboru, da vam pošljemo povezavo. Za tiste, ki želite preveriti svoje povezave, bo možen vklop že v petek, 19. junija 2020 med 20.00 in 21.00 uro. Za tehnična vprašanja vam bo takrat preko telefona na razpolago Uroš. Njegovo telefonsko številko boste prejeli vsi tisti prijavljeni na Občni zbor, ki boste ob prijavi izrazili željo po uporabi testne možnosti v petek zvečer. Dnevni red Občnega zbora: Pozdrav predsednika; Pregled zapisnika prejšnjega Občnega zbora; Predsednikovo poročilo o delovanju v letu 2019; Blagajnikovo finančno poročilo za leto 2019; Volitve odbora; Načrt Odbora za delo za naprej; Ideje in predlogi članov za delovanje Združenja; Finančna komisija bo vnaprej preverila finančno poročilo, ki ga bo prejela po elektronski pošti. Zato potrebujemo vsaj dva člana, ki sta pripravljena prevzeti to nalogo za letošnje leto – prijazno vas vabimo k prijavi za finančno komisijo do 1. junija 2020 na info@vrienden-van-slovenie.nl. Prav tako vas vabimo k sodelovanju – bodisi v odboru, bodisi pri pripravi in izvedbi posameznih dogodkov, Lipe in Lipovih listov. Tudi glede tega vas prosimo, da to predhodno navedete na info@vrienden-van-slovenie.nl. Sem lahko naslovite tudi vprašanja o posameznih točkah oz. vlogah. Po potrebi se potem lahko uskladimo še po telefonu. Vnaprej lepa hvala za sodelovanje! De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni a.s. om 14.00. De link naar de verbinding zullen jullie per... read more

Velika noč

Združenje prijateljev Slovenije želi vsem rojakinjam, rojakom ter prijateljem Slovenije vesele velikonočne praznike, polne upanja, ljubezni, vedrine, predvsem pa zdravja. #Ostanitezdravi #ostanidoma #skupajzmoremo #ifeelsLOVEnia... read more