Združenje je bilo ustanovljeno 7. julija 1991 in je samostojna, neodvisna organizacija na državni ravni. Člani so Slovenci, potomci Slovencev in Nizozemci, ki jim je Slovenija blizu. Cilji združenja so povečati znanje in védenje o Slovencih, Sloveniji in slovenski kulturi na Nizozemskem.

De Vereniging Vrienden van Slovenië werd opgericht op 7 juli 1991 en is een zelfstandige, onafhankelijke landelijke organisatie. De leden zijn Slovenen, nakomelingen van Slovenen en Nederlanders, die zich gebonden voelen met Slovenië. De doelen van de vereniging zijn het vergroten van de kennis over Slovenië, Slovenen en Sloveense cultuur in Nederland.

Proslava kulturnega praznika 2019 / Viering van de Sloveense Cultuurdag 2019

Naša letošnja proslava Kulturnega dne bo povezana z odprtjem razstave fotografij Jake Ivančiča, ki je bila lani tudi ze v knjižnici Leidscheveen v Haagu.  V soboto, 2. februarja 2019, ob 14.00 uri lepo vabljeni v knjižnico Bibliotheek Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101  2288AG Rijswijk.  Kulturni program bodo oblikovali učenci slovenskega jezika v Haagu – Dopolnilnega pouka in Evropske šole. Prireditev bomo skupaj sklenili z druženjem ob slovenski kapljici. Za Kulturno proslavo in za razstavo ni vstopnine, prijave niso potrebne. ———– Onze viering van de  Cultuurdag zal deze keer verbonden zijn met de opening van de tentoonstelling van de prachtige foto’s van de Sloveense landschapsfotograaf Jaka Ivančič, die vorig jaar al te bewonderen waren in de bibliotheek Leidschenveen in Den Haag.  Op zaterdag 2 februari a.s. om 14.00 uur van harte welkom in   Bibliotheek Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101  2288AG Rijswijk.  Tijdens het culturele programma zullen optreden de leerlingen van de Sloveense taal uit Den Haag. De event zullen wij afsluiten met de Sloveense borrel.  Zowel de Cultuurviering als ook de tentoonstelling zijn gratis, een aanmelding is niet nodig.... read more

Razstava fotografij Slovenije / Fototentoonstelling over Slovenië in Rijswijk

V knjižnici Rijswijk, ZH bo v mesecu februarju ponovitev razstave fotografij Jake Ivančiča, ki sodi med najboljše slovenske pokrajinske fotografe. Lepo vabljeni k ogledu fotografij Slovenije v Bibliotheek Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101  2288AG Rijswijk Odpiralni časi razstave v februarju 2019: ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 13.00 – 18.00h ob sobotah od 10.00 – 16.00h Z izjemo srede, 20. februarja in sobote 23. februarja, ko bo dvorana zaprta zaradi predvajanja filma. K ogledu razstave lepo vabljeni tudi vaši prijatelji, znanci, sosedje itd. – da bo čimveč ljudi videlo lepote Slovenije, kot jih v svojo lečo ujame fotografski mojster Jaka Ivančič. Naslovna fotografija: Jaka Ivančič https://www.bibliotheekaandevliet.nl/actueel/foto-expositie-schoonheid-van-slovenie.html In de bibliotheek Rijswijk zal in de maand februari een herhaling van de tentoonstelling plaatsvinden van de foto’s van Jaka Ivančič, een van de beste Sloveense landschapsfotografen. Niet voor niets sieren zijn werken menig toeristische brochure over Slovenië. Hartelijk welkom om de foto’s te bekijken in Bibliotheek Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101  2288AG Rijswijk Openingstijden tentoonstelling in maand februari 2019: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 en 18.00 uur op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Met uitzondering van woensdag 20 februari a.s. en van zaterdag 23 februari a.s., als de zaal ivm een filmvertoning is afgesloten. Hartelijk welkom ook jullie vrienden, kennissen, buren enz. – zodat zo veel mogelijk mensen de schoonheid van Slovenië, zoals deze in de lens van Jaka Ivančič gevangen is, zullen kunnen... read more

Kuharska delavnica za Martinovo / Sloveense kookworkshop – vsa mesta zasedena / alle plekken bezet

V soboto, 10. novembra 2018, bo od 15. ure naprej, v mladinskem centru Don Bosco, v Rijswijku, naša letošnja kuharska delavnica.  Glede na datum, bo jedilnik sledil slovenskim tradicijam okoli Martinovega, otroke pa bo naša Špela zaposlila z igricami, potem pa bodo pomagali pri pogrinjanju mize in strežbi. Člani imamo prednost pri prijavi do sobote, 27. oktobra 2018, po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. Če bo po tem datumu še kaj prostora, bo vabilo objavljeno v Facebook skupini ‘Slovenci na Nizozemskem’. Prijave bodo potem možne še do sobote, 3. novembra 2018 oz. do zasedbe prostih mest. Za odrasle člane Združenja (s plačano letno članarino) je prispevek 5€, za nečlane 15€. Za otroke od 12. do 18. leta starosti je 50% popusta, za mlajše od 12 let pa je zastonj. Prisrčno vabljeni! Daags voor Sint Maarten, op zaterdag 10 november a.s. zal vanaf 15.00 uur in de keuken van jeugdcentrum Don Bosco in Rijswijk onze jaarlijkse kookworkshop plaatsvinden. Zoals de datum al verraadt: het menu wordt aangepast aan Sloveense tradities rondom deze feestdag. De activiteiten voor de kinderen zal onze Špela zorgen, de kinderen zullen ook helpen met het aankleden van de tafel. Leden hebben voorrang bij het aanmelden t/m zaterdag 27 oktober 2018 via het e-mail adres: info@vrienden-van-slovenie.nl. Eventuele vragen kunt u ons ook via dezelfde e-mail toesturen. Als er na deze datum nog plekken over zijn, worden ook leden van de Facebook groep ‘Slovenci na Nizozemskem’ uitgenodigd. Daarna is aanmelden nog steeds mogelijk t/m zaterdag 3 november 2018, of zo lang er nog plek is. De bijdrage aan de kosten is €5 voor de volwassen leden van de... read more

Slovenska maša / Sloveense mis in Rijswijk,ZH

Slovenska maša bo spet v soboto, 6. oktobra 2018, pozor – tokrat ze ob 16h. Vrata župnišča cerkve Sv. Bonifacija, Van Vredenburchweg 67, v Rijswijku, ZH, bodo odprta od 15.30 naprej. Kot vedno bo mašo daroval naš izseljenski župnik iz Bruslja Zvone Štrubelj. Po maši bo ob kavici in kozarčku priložnost za klepet v slovenščini in nizozemščini. De volgende Sloveens mis in Rijswijk zal op zaterdag 6 oktober a.s., LET OP – al om 16 uur plaatsvinden. De zijdeur van de St. Bonifatiuskerk, Van Vredenburchweg 67, Rijswijk, ZH, opent om 15.30. Zoals altijd zal onze pastoor uit Brussel, Zvone Štrubelj, deze mis celebreren. Na de mis is er gelegenheid om bij koffie en een glaasje even in het Sloveens of in het Nederlands te... read more

Slovenski piknik / Sloveense BBQ 2018

V soboto, 23. junija 2018, ob 15.00 bo tradicionalni piknik Združenja prijateljev Slovenije. Tokrat spet v Breukelenu (blizu Utrechta) gostujemo pri naši častni konzulki, gospe Karin van Rooyen. Tudi v primeru dežja bomo lahko vsi na suhem pod šotorom. Za odrasle člane Združenja je prispevek 5€, za nečlane 15€, za otroke do 12. leta starosti zastonj, od 12. do 18. leta starosti 50% popusta – vključno z domačo hrano in pijačo. Prijave za piknik do sobote, 16. junija 2018, po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl Prosimo, da ob prijavi omenite, če boste lahko kaj pomagali. Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta naslov. Po prijavi več informacij o lokaciji, parkiranju in dostopnosti z javnim prometom. Lepo vabljeni!   Op zaterdag 23 juni 2018, om 15.00 houden wij de traditionele barbecue van de Vereniging Vrienden van Slovenië. Deze keer zijn wij weer te gast bij onze ereconsul, mevrouw Karin van Rooyen op in Breukelen (dichtbij Utrecht). Ook in het geval van regen gaat de barbecue dankzij een grote tent door. Voor de volwassen leden van de Vereniging is de bijdrage 5€, voor de rest 15€, kinderen tot 12 jaar gratis, tussen 12 en 18 jaar 50% korting – inclusief Sloveens eten en drankjes. Aanmelden t/m zaterdag, 16 juni 2018 via email info@vrienden-van-slovenie.nl Meld a.u.b. ook of u bij dit evenement kunt helpen met serveren, bakken, opruimen, enz. Hier worden ook eventuele vragen beantwoord. Na aanmelding meer info over de locatie, het parkeren en de toegankelijkheid met OV. Hartelijk... read more