Združenje je bilo ustanovljeno 7. julija 1991 in je samostojna, neodvisna organizacija na državni ravni. Člani so Slovenci, potomci Slovencev in Nizozemci, ki jim je Slovenija blizu. Cilji združenja so povečati znanje in védenje o Slovencih, Sloveniji in slovenski kulturi na Nizozemskem.

De Vereniging Vrienden van Slovenië werd opgericht op 7 juli 1991 en is een zelfstandige, onafhankelijke landelijke organisatie. De leden zijn Slovenen, nakomelingen van Slovenen en Nederlanders, die zich gebonden voelen met Slovenië. De doelen van de vereniging zijn het vergroten van de kennis over Slovenië, Slovenen en Sloveense cultuur in Nederland.

Spletni Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem/Algemene ledenvergadering op internet

Spletni Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem bo v nedeljo, 18. aprila 2021, ob 14.00 uri. Povezavo do spletnega mesta dobite po prijavi na vaš e-mail naslov. Prijave: Vljudno vas prosimo, da na info@vrienden-van-slovenie.nl do srede, 14. aprila 2021 prijavite vašo udeležbo na spletnem občnem zboru, da vam pošljemo povezavo. Dnevni red občnega zbora: Pozdrav v imenu Odbora; Pregled zapisnika prejšnjega Občnega zbora; Poročilo o delovanju v letu 2020; Blagajnikovo finančno poročilo za leto 2020;  Volitve odbora; Načrt Odbora za delo za naprej; Ideje in predlogi članov za delovanje Združenja; Razno. Finančna komisija bo vnaprej preverila finančno poročilo, ki ga bo prejela po elektronski pošti. Zato potrebujemo vsaj dva člana, ki sta pripravljena prevzeti to nalogo za letošnje leto – prijazno vas vabimo k prijavi za finančno komisijo do srede, 31. marca 2021 na info@vrienden-van-slovenie.nl. Prav tako vas vabimo k sodelovanju – bodisi v odboru, bodisi pri pripravi in izvedbi posameznih dogodkov, Lipe in Lipovih listov. Tudi glede tega vas prosimo, da to po možnosti predhodno navedete na info@vrienden-van-slovenie.nl. Sem lahko naslovite tudi vprašanja o posameznih točkah oz. vlogah. Po potrebi se potem lahko uskladimo še po telefonu. Vnaprej lepa hvala za sodelovanje!    Algemene ledenvergadering op internet De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden op zondag 18 april a.s. om 14.00. De link naar de verbinding zullen jullie per mail ontvangen na aanmelding voor de ALV. Aanmeldingen Voor de ALV graag voor woensdag 14 april  a.s. aanmelden aan info@vrienden-van-slovenie.nl, zodat wij de verbinding kunnen sturen.   Agenda ALV: Opening namens het bestuur; Notulen van de ALV 2020; Inhoudelijk verslag... read more

Proslava kulturnega praznika na spletu – Viering van de Sloveense Cultuur op internet

Lepo vabljeni na kulturno proslavo, ki bo v soboto, 13. februarja ob 15h. Poleg naših članov bodo program oblikoval učenci slovenskega jezika. Prijazno vas prosimo, da vašo udeležbo prijavite po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl, in sicer do srede, 10. februarja. Takrat vam bomo poslali podatke za udeležbo. Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. Prisrčno vabljeni! ———————– Hartelijk welkom bij de viering van de Cultuurdag op zaterdag 13 februari a.s. om 15.00 uur op internet. Naast onze leden zullen in het programma de leerlingen van de Sloveense taal optreden. Vriendelijk verzoeken wij jullie om zich uiterlijk woensdag 10 februari a.s. aan te melden via mailadres info@vrienden-van-slovenie.nl, zodat wij jullie tijdig de nodige informatie kunnen sturen. Ook mogelijke vragen kunnen jullie sturen naar dit mailadres. Hartelijk... read more

Spletna kuharska delavnica / Online Sloveense kookworkshop 2020

Kot načrtovano bo kuharska delavnica v soboto, 28. novembra ob 15h. Kar ni bilo načrtovano je lokacija, namreč na spletu, kjer bo seveda tudi vsebina prilagojena novim okoliščinam. Po pozdravu navzočim, vam želimo prikazati pripravo prazničnega slovenskega kosila. O tehnični izvedbi in o drugih podrobnostih se še dogovarjamo. Za udeležence bo vključitev podobna kot že za obči zbor in praznovanje dneva državnosti. Prijazno vas vabimo, da vašo udeležbo, ki je tokrat seveda zastonj, do sobote, 21. novembra, prijavite po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. Prisrčno vabljeni!   Zoals gepland zal onze jaarlijkse Kookworkshop plaatsvinden op zaterdag 28 november a.s., om 15.00 uur. Niet gepland is de locatie – wij moeten uitwijken naar internet. De inhoud zal hierop worden aangepast. Na de begroeting willen wij met jullie de bereiding van een feestelijke Sloveense lunch delen. Over de technische uitvoering en andere details zijn wij nog in gesprek. Deelname zal voor de leden verlopen zoals al voor de Algemene ledenvergadering en voor de viering van de Sloveense onafhankelijkheid. Wij nodigen jullie vriendelijk uit om jullie deelname – die deze keer natuurlijk gratis is – tot zaterdag 21 november a.s. aan te melden bij  info@vrienden-van-slovenie.nl Hier kunnen jullie ook terecht met jullie vragen. Hartelijk... read more

Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem na spletu / ALV Vrienden van Slovenië 2020 via internet

Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem bo v soboto, 20. junija 2020, ob 14.00 uri. Povezavo do spletnega mesta dobite po prijavi na vaš email naslov. Prijave Vljudno vas prosimo, da na info@vrienden-van-slovenie.nl do 19. junija 2020 prijavite vašo udeležbo na spletnem Občnem zboru, da vam pošljemo povezavo. Za tiste, ki želite preveriti svoje povezave, bo možen vklop že v petek, 19. junija 2020 med 20.00 in 21.00 uro. Za tehnična vprašanja vam bo takrat preko telefona na razpolago Uroš. Njegovo telefonsko številko boste prejeli vsi tisti prijavljeni na Občni zbor, ki boste ob prijavi izrazili željo po uporabi testne možnosti v petek zvečer. Dnevni red Občnega zbora: Pozdrav predsednika; Pregled zapisnika prejšnjega Občnega zbora; Predsednikovo poročilo o delovanju v letu 2019; Blagajnikovo finančno poročilo za leto 2019; Volitve odbora; Načrt Odbora za delo za naprej; Ideje in predlogi članov za delovanje Združenja; Finančna komisija bo vnaprej preverila finančno poročilo, ki ga bo prejela po elektronski pošti. Zato potrebujemo vsaj dva člana, ki sta pripravljena prevzeti to nalogo za letošnje leto – prijazno vas vabimo k prijavi za finančno komisijo do 1. junija 2020 na info@vrienden-van-slovenie.nl. Prav tako vas vabimo k sodelovanju – bodisi v odboru, bodisi pri pripravi in izvedbi posameznih dogodkov, Lipe in Lipovih listov. Tudi glede tega vas prosimo, da to predhodno navedete na info@vrienden-van-slovenie.nl. Sem lahko naslovite tudi vprašanja o posameznih točkah oz. vlogah. Po potrebi se potem lahko uskladimo še po telefonu. Vnaprej lepa hvala za sodelovanje! De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni a.s. om 14.00. De link naar de verbinding zullen jullie per... read more

Velika noč

Združenje prijateljev Slovenije želi vsem rojakinjam, rojakom ter prijateljem Slovenije vesele velikonočne praznike, polne upanja, ljubezni, vedrine, predvsem pa zdravja. #Ostanitezdravi #ostanidoma #skupajzmoremo #ifeelsLOVEnia... read more

COVID-19

Dragi člani! Verjetno vas ne bo presenetilo obvestilo, da bo širjenje korona virusa vplivalo tudi na delovanje Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem. Tako moramo do nadaljnjega preložiti Občni zbor in prvenstvo v taroku, ki sta bila napovedana za soboto, 28. marca 2020. V Odboru pozorno sledimo sporočilom v medijih, da bomo lahko kasneje presodili, kdaj in v kakšni obliki bomo lahko oboje oziroma vsaj letni Občni zbor izvedli. O tem vas bomo obvestili takoj, ko bo znano kaj več. Za vrtce, šole, bare, restavracije, pa tudi za (javne) ustanove, ki gostijo dogodke, velja, da so zaprti vsaj do 6. aprila 2020. Zato podobne odločitve pričakujemo tudi od organizatorjev drugih slovenskih oz. s Slovenijo povezanih dogodkov, in vas prosimo, da se o le-teh pozanimate pri organizatorjih. Še za vsak primer: več verodostojnih informacij in navodil okoli korona virusa, tudi v angleškem jeziku, najdete na https://www.rivm.nl za slovenske državljane pa na spletni strani veleposlaništva v Haagu (pri Novicah) – http://www.haag.veleposlanistvo.si. Na tem mestu je objavljeno tudi obvestilo o omejitvi konzularnega poslovanja. Upamo, da ostanete zdravi in da vam bomo v majskem Lipovem listu lahko sporočili kaj bolj vzpodbudnega. Vnaprej lepa hvala za razumevanje, seveda tudi za pobude in ideje za prihodnje prireditve! Vaš odbor@vrienden-van-slovenie.nl! ——————————————————- Beste leden! Het zal jullie waarschijnlijk niet verrassen dat het coronavirus ook de activiteiten van de vereniging Vrienden van Slovenië zal beïnvloeden. Zo moeten wij tot nader order onze Algemene ledenvergadering en tarok-kampioenschappen, aangekondigd voor zaterdag 28 maart a.s., uitstellen tot een nog nader te bepalen datum. Wij volgen nauw de berichtgeving in de media, zodat wij later kunnen beslissen wanneer en in welke vorm wij tenminste... read more