OVER ONS

Vrienden van Slovenië

De Vereniging vrienden van Slovenië werd opgericht op 7 juli 1991 en is een zelfstandige, onafhankelijke landelijke organisatie. De leden zijn Slovenen, nakomelingen van Slovenen en Nederlanders, die zich gebonden voelen met Slovenië. De doelen van de vereniging zijn het vergroten van kennis over Slovenië, Slovenen en de Sloveense cultuur in Nederland. De vereniging is een unieke plaats voor ontmoeting tussen Slovenen en Nederlanders. De vereniging organiseert enkele bijeenkomsten per jaar, indien mogelijk met Nederlandse partners, en geeft het tweetalig clubblad Lipa uit.

 

vacature (voorzitter)

Peter van Leeuwen (penningmeester)

Metka Dijkstra-Murko (lid)

Jana Kulevska Črepinko (lid)

Viktor Klemenčič (lid)

 

info@vrienden-van-slovenie.nl