O NAS

Združenje prijateljev Slovenije

Združenje je bilo ustanovljeno 7. julija 1991 in je samostojna, neodvisna organizacija na državni ravni. Člani so Slovenci, potomci Slovencev in Nizozemci, ki jim je Slovenija blizu. Cilji združenja so povečati znanje in védenje o Slovencih, Sloveniji in slovenski kulturi na Nizozemskem. Združenje je svojevrstno mesto za druženje med Slovenci in Nizozemci. Združenje organizira nekaj srečanj letno, v kolikor mogoče tudi z nizozemskimi partnerji, in izdaja dvojezično glasilo Lipa.

 

prosto mesto (predsednik)

Peter van Leeuwen (blagajnik)

Metka Dijkstra-Murko (članica)

Jana Kulevska Črepinko (članica)

Viktor Klemenčič (član)

 

info@vrienden-van-slovenie.nl