O NAS

O NAS

Združenje prijateljev Slovenije

Združenje je bilo ustanovljeno 7. julija 1991 in je samostojna, neodvisna organizacija na državni ravni. Člani so Slovenci, potomci Slovencev in Nizozemci, ki jim je Slovenija blizu. Cilji združenja so povečati znanje in védenje o Slovencih, Sloveniji in slovenski kulturi na Nizozemskem. Združenje je svojevrstno mesto za druženje med Slovenci in Nizozemci. Združenje organizira nekaj srečanj letno, v kolikor mogoče tudi z nizozemskimi partnerji, in izdaja dvojezično glasilo Lipa.

Zelo smo ponosni na priznanje, ki ga je Združenje prejelo ob 15. obletnici aktivnega delovanja od Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Viktor Klemenčič (predsednik)

Sonja Kohek-Vukan (članica)

Gašper Prce (član)

Alenka Prinčič (blagajničarka)