Spletni Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem/Algemene ledenvergadering op internet

Apr 8, 2021

Spletni Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem

Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem bo v nedeljo, 18. aprila 2021, ob 14.00 uri. Povezavo do spletnega mesta dobite po prijavi na vaš e-mail naslov.

Prijave: Vljudno vas prosimo, da na info@vrienden-van-slovenie.nl do srede, 14. aprila 2021 prijavite vašo udeležbo na spletnem občnem zboru, da vam pošljemo povezavo.

Dnevni red občnega zbora:

 1. Pozdrav v imenu Odbora;
 2. Pregled zapisnika prejšnjega Občnega zbora;
 3. Poročilo o delovanju v letu 2020;
 4. Blagajnikovo finančno poročilo za leto 2020; 
 5. Volitve odbora;
 6. Načrt Odbora za delo za naprej;
 7. Ideje in predlogi članov za delovanje Združenja;
 8. Razno.

Finančna komisija bo vnaprej preverila finančno poročilo, ki ga bo prejela po elektronski pošti. Zato potrebujemo vsaj dva člana, ki sta pripravljena prevzeti to nalogo za letošnje leto – prijazno vas vabimo k prijavi za finančno komisijo do srede, 31. marca 2021 na info@vrienden-van-slovenie.nl.

Prav tako vas vabimo k sodelovanju – bodisi v odboru, bodisi pri pripravi in izvedbi posameznih dogodkov, Lipe in Lipovih listov. Tudi glede tega vas prosimo, da to po možnosti predhodno navedete na info@vrienden-van-slovenie.nl. Sem lahko naslovite tudi vprašanja o posameznih točkah oz. vlogah. Po potrebi se potem lahko uskladimo še po telefonu.

Vnaprej lepa hvala za sodelovanje! 

 

Algemene ledenvergadering op internet

De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden op zondag 18 april a.s. om 14.00. De link naar de verbinding zullen jullie per mail ontvangen na aanmelding voor de ALV.

Aanmeldingen

Voor de ALV graag voor woensdag 14 april  a.s. aanmelden aan info@vrienden-van-slovenie.nl, zodat wij de verbinding kunnen sturen.  

Agenda ALV:

 1. Opening namens het bestuur;
 2. Notulen van de ALV 2020;
 3. Inhoudelijk verslag over de activiteiten in 2020;
 4. Financieel verslag voor 2020;
 5. (Her)verkiezingen van het bestuur;
 6. Werkplan voor de komende periode;
 7. Ideeën en voorstellen van de leden.

De kascommissie zal van tevoren het financieel verslag doornemen, deze zullen de leden van de kascommissie per mail ontvangen. Hiervoor zijn minstens twee leden nodig, wij verzoeken u vriendelijk om zich hiervoor tot woensdag 31 maart a.s. aan te melden aan info@vrienden-van-slovenie.nl.

Ook zijn jullie hartelijk welkom om mee te doen – als bestuurslid of bij de voorbereiding van evenementen, bij het maken van Lipa en Lipov list. Heel graag jullie interesse kenbaar maken aan info@vrienden-van-slovenie.nl. Dat is ook het adres voor alle vragen over de ALV en over de mogelijkheid van samenwerking. Als nodig kunnen wij hierna e.e.a. nog telefonisch bespreken.

Bij voorbaat dank voor jullie inbreng!