Kot načrtovano bo kuharska delavnica v soboto, 28. novembra ob 15h. Kar ni bilo načrtovano je lokacija, namreč na spletu, kjer bo seveda tudi vsebina prilagojena novim okoliščinam.

Po pozdravu navzočim, vam želimo prikazati pripravo prazničnega slovenskega kosila.

O tehnični izvedbi in o drugih podrobnostih se še dogovarjamo. Za udeležence bo vključitev podobna kot že za obči zbor in praznovanje dneva državnosti.

Prijazno vas vabimo, da vašo udeležbo, ki je tokrat seveda zastonj, do sobote, 21. novembra, prijavite po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl

Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov.

Prisrčno vabljeni!

 

Zoals gepland zal onze jaarlijkse Kookworkshop plaatsvinden op zaterdag 28 november a.s., om 15.00 uur.

Niet gepland is de locatie – wij moeten uitwijken naar internet. De inhoud zal hierop worden aangepast. Na de begroeting willen wij met jullie de bereiding van een feestelijke Sloveense lunch delen.

Over de technische uitvoering en andere details zijn wij nog in gesprek. Deelname zal voor de leden verlopen zoals al voor de Algemene ledenvergadering en voor de viering van de Sloveense onafhankelijkheid.

Wij nodigen jullie vriendelijk uit om jullie deelname – die deze keer natuurlijk gratis is – tot zaterdag 21 november a.s. aan te melden bij  info@vrienden-van-slovenie.nl

Hier kunnen jullie ook terecht met jullie vragen.

Hartelijk welkom!