Pogled na letošnji koledar nam je letos narekoval spet drugačen program praznovanja Prešernovega dne. Na Nizozemskem ga bomo praznovali v nedeljo, 11. februarja 2018, v mladinskem centru Don Bosco, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk, ZH. Ob 14.00 uri bo sočasno potekal dvojezični kulturni program za odrasle in pa pustno rajanje s kurentom za otroke. Prireditev bomo skupaj sklenili z druženjem ob slovenski kapljici.

Prijave zbiramo do srede, 7. februarja 2018, po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl.

Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov.

Prireditev je zastonj, za kritje stroškov bo košarica za prostovoljne prispevke.

Lepo vabljeni!

—————

De kalender van dit jaar heeft gezorgd voor weer een andere invulling voor de viering van de Sloveense Cultuurdag. In Nederland wordt deze gevierd op zondag 11 februari 2018 in het Jeugdcentrum Don Bosco, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk, ZH. Vanaf 14.00 uur zullen tegelijk plaatsvinden: een tweetalig cultuurprogramma voor de volwassene en kindercarneval voor de kleintjes.

Beide onderdelen worden samen afgesloten met de Sloveense borrel.

Aanmelden graag tot woensdag 7 februari a.s. via mail: info@vrienden-van-slovenie.nl. Als u nog vragen hebt kunt u deze ook aan dit mailadres richten.

Het evenement is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage voor de kosten zeer op prijs gesteld!

Van harte welkom!