Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem bo

– v soboto, 17. marca 2017 ob 13.00
– v dvorani v centru Don Bosco, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk, ZH.

Poleg pregleda delovanja v preteklem obdobju in načrta dela za naprej bo finančna komisija preverila finančno poročilo. Ob tej priložnosti boste spet imeli možnost dejavno sooblikovati načrt dela za naprej in osebno z Odborom deliti svoje ideje o dejavnostih Združenja.

Občni zbor je namenjen vsem članom Združenja, ne samo članom Odbora. Zato lepo vabljeni vsi člani!


De algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden:

– Op zaterdag 17 maart 2017 om 13 uur
– In de zaal van Don Bosco Centrum, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk, ZH.

Naast het overzicht van de activiteiten in de afgelopen tijd en het bespreken van de plannen voor de komende periode zal de kascommissie het financiële verslag doornemen. Bij deze gelegenheid hebt u weer de mogelijkheid om persoonlijk uw voorstellen en ideeën met elkaar en met het bestuur te delen.

De ALV is voor alle leden, niet alleen voor het bestuur, dus iedereen is hartelijk welkom!