30-letnica Združenja prijateljev Slovenije / 30e jubileum van de vereniging Vrienden van Slovenië!

30-letnica Združenja prijateljev Slovenije / 30e jubileum van de vereniging Vrienden van Slovenië!

Vabilo na proslavo 30. obletnice samostojne Slovenije in 30-letnice Združenjaprijateljev Slovenije na Nizozemskem Drugič zapovrstjo žal ne bo mogoče izpeljati piknika, zato se v petek 25. junija, ob 19h dobimo na spletu. Po obveznih, a kratkih govorih bomo nazdravili Sloveniji in Združenju. Kulturni program bodo oblikovali učenci Danice Novosel in Neje Štucin. In ker sta nas kviza na Kulturni proslavi in na Občnem zboru tako navdušila, bomo tudi tokrat naše srečanje sklenili s kvizom. Tema bo 30. obletnica osamosvojitve Slovenije. Prijazno vas vabimo, da si datum zapišete v vaše koledarje in nas do srede, 23. junija obvestite o vaši udeležbi na naslov info@vrienden-van-slovenie.nl. Takrat vam bomo poslali povezavo, po kateri se lahko pridružite proslavi, in pojasnila o kvizu. Dobrodošli tudi vaši prijatelji in znanci! Prisrčno vabljeni! Uitnodiging voor de viering van 30 jaar onafhankelijkheid Slovenië en 30 jaar Vrienden van Slovenië Voor de tweede keer op rij zullen wij het zonder piknik moeten stellen en zullen wij elkaar op 25 juni a.s. om 19 uur ontmoeten op internet. Na de obligatoire, maar hele korte toespraak zullen wij samen proosten op onze jubilea. De viering zullen opluisteren de optredens van de leerlingen van de Sloveense school van de juffen Danica Novosel en Neja Štucin. En omdat de interactieve quizzen over Prešeren op de Cultuurdag en over onze vereniging bij de ALV zo goed zijn bevallen gaan wij ook deze keer onze bijeenkomst afsluiten met een quiz. Thema van deze keer zal 30 jaar onafhankelijk Slovenië zijn. Niet te moeilijk, toch?! 😉 Dus graag het tijdstip in jullie agenda’s noteren en ons uiterlijk woensdag 23 juni a.s. op info@vrienden-van-slovenie.nl laten weten,...
Spletni Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem/Algemene ledenvergadering op internet

Spletni Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem/Algemene ledenvergadering op internet

Spletni Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem bo v nedeljo, 18. aprila 2021, ob 14.00 uri. Povezavo do spletnega mesta dobite po prijavi na vaš e-mail naslov. Prijave: Vljudno vas prosimo, da na info@vrienden-van-slovenie.nl do srede, 14. aprila 2021 prijavite vašo udeležbo na spletnem občnem zboru, da vam pošljemo povezavo. Dnevni red občnega zbora: Pozdrav v imenu Odbora; Pregled zapisnika prejšnjega Občnega zbora; Poročilo o delovanju v letu 2020; Blagajnikovo finančno poročilo za leto 2020;  Volitve odbora; Načrt Odbora za delo za naprej; Ideje in predlogi članov za delovanje Združenja; Razno. Finančna komisija bo vnaprej preverila finančno poročilo, ki ga bo prejela po elektronski pošti. Zato potrebujemo vsaj dva člana, ki sta pripravljena prevzeti to nalogo za letošnje leto – prijazno vas vabimo k prijavi za finančno komisijo do srede, 31. marca 2021 na info@vrienden-van-slovenie.nl. Prav tako vas vabimo k sodelovanju – bodisi v odboru, bodisi pri pripravi in izvedbi posameznih dogodkov, Lipe in Lipovih listov. Tudi glede tega vas prosimo, da to po možnosti predhodno navedete na info@vrienden-van-slovenie.nl. Sem lahko naslovite tudi vprašanja o posameznih točkah oz. vlogah. Po potrebi se potem lahko uskladimo še po telefonu. Vnaprej lepa hvala za sodelovanje!    Algemene ledenvergadering op internet De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden op zondag 18 april a.s. om 14.00. De link naar de verbinding zullen jullie per mail ontvangen na aanmelding voor de ALV. Aanmeldingen Voor de ALV graag voor woensdag 14 april  a.s. aanmelden aan info@vrienden-van-slovenie.nl, zodat wij de verbinding kunnen sturen.   Agenda ALV: Opening namens het bestuur; Notulen van de ALV 2020; Inhoudelijk verslag...
Proslava kulturnega praznika na spletu – Viering van de Sloveense Cultuur op internet

Proslava kulturnega praznika na spletu – Viering van de Sloveense Cultuur op internet

Lepo vabljeni na kulturno proslavo, ki bo v soboto, 13. februarja ob 15h. Poleg naših članov bodo program oblikoval učenci slovenskega jezika. Prijazno vas prosimo, da vašo udeležbo prijavite po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl, in sicer do srede, 10. februarja. Takrat vam bomo poslali podatke za udeležbo. Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. Prisrčno vabljeni! ———————– Hartelijk welkom bij de viering van de Cultuurdag op zaterdag 13 februari a.s. om 15.00 uur op internet. Naast onze leden zullen in het programma de leerlingen van de Sloveense taal optreden. Vriendelijk verzoeken wij jullie om zich uiterlijk woensdag 10 februari a.s. aan te melden via mailadres info@vrienden-van-slovenie.nl, zodat wij jullie tijdig de nodige informatie kunnen sturen. Ook mogelijke vragen kunnen jullie sturen naar dit mailadres. Hartelijk...
Spletna kuharska delavnica / Online Sloveense kookworkshop 2020

Spletna kuharska delavnica / Online Sloveense kookworkshop 2020

Kot načrtovano bo kuharska delavnica v soboto, 28. novembra ob 15h. Kar ni bilo načrtovano je lokacija, namreč na spletu, kjer bo seveda tudi vsebina prilagojena novim okoliščinam. Po pozdravu navzočim, vam želimo prikazati pripravo prazničnega slovenskega kosila. O tehnični izvedbi in o drugih podrobnostih se še dogovarjamo. Za udeležence bo vključitev podobna kot že za obči zbor in praznovanje dneva državnosti. Prijazno vas vabimo, da vašo udeležbo, ki je tokrat seveda zastonj, do sobote, 21. novembra, prijavite po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. Prisrčno vabljeni!   Zoals gepland zal onze jaarlijkse Kookworkshop plaatsvinden op zaterdag 28 november a.s., om 15.00 uur. Niet gepland is de locatie – wij moeten uitwijken naar internet. De inhoud zal hierop worden aangepast. Na de begroeting willen wij met jullie de bereiding van een feestelijke Sloveense lunch delen. Over de technische uitvoering en andere details zijn wij nog in gesprek. Deelname zal voor de leden verlopen zoals al voor de Algemene ledenvergadering en voor de viering van de Sloveense onafhankelijkheid. Wij nodigen jullie vriendelijk uit om jullie deelname – die deze keer natuurlijk gratis is – tot zaterdag 21 november a.s. aan te melden bij  info@vrienden-van-slovenie.nl Hier kunnen jullie ook terecht met jullie vragen. Hartelijk...
Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem na spletu / ALV Vrienden van Slovenië 2020 via internet

Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem na spletu / ALV Vrienden van Slovenië 2020 via internet

Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem bo v soboto, 20. junija 2020, ob 14.00 uri. Povezavo do spletnega mesta dobite po prijavi na vaš email naslov. Prijave Vljudno vas prosimo, da na info@vrienden-van-slovenie.nl do 19. junija 2020 prijavite vašo udeležbo na spletnem Občnem zboru, da vam pošljemo povezavo. Za tiste, ki želite preveriti svoje povezave, bo možen vklop že v petek, 19. junija 2020 med 20.00 in 21.00 uro. Za tehnična vprašanja vam bo takrat preko telefona na razpolago Uroš. Njegovo telefonsko številko boste prejeli vsi tisti prijavljeni na Občni zbor, ki boste ob prijavi izrazili željo po uporabi testne možnosti v petek zvečer. Dnevni red Občnega zbora: Pozdrav predsednika; Pregled zapisnika prejšnjega Občnega zbora; Predsednikovo poročilo o delovanju v letu 2019; Blagajnikovo finančno poročilo za leto 2019; Volitve odbora; Načrt Odbora za delo za naprej; Ideje in predlogi članov za delovanje Združenja; Finančna komisija bo vnaprej preverila finančno poročilo, ki ga bo prejela po elektronski pošti. Zato potrebujemo vsaj dva člana, ki sta pripravljena prevzeti to nalogo za letošnje leto – prijazno vas vabimo k prijavi za finančno komisijo do 1. junija 2020 na info@vrienden-van-slovenie.nl. Prav tako vas vabimo k sodelovanju – bodisi v odboru, bodisi pri pripravi in izvedbi posameznih dogodkov, Lipe in Lipovih listov. Tudi glede tega vas prosimo, da to predhodno navedete na info@vrienden-van-slovenie.nl. Sem lahko naslovite tudi vprašanja o posameznih točkah oz. vlogah. Po potrebi se potem lahko uskladimo še po telefonu. Vnaprej lepa hvala za sodelovanje! De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni a.s. om 14.00. De link naar de verbinding zullen jullie per...
Velika noč

Velika noč

Združenje prijateljev Slovenije želi vsem rojakinjam, rojakom ter prijateljem Slovenije vesele velikonočne praznike, polne upanja, ljubezni, vedrine, predvsem pa zdravja. #Ostanitezdravi #ostanidoma #skupajzmoremo #ifeelsLOVEnia...
COVID-19

COVID-19

Dragi člani! Verjetno vas ne bo presenetilo obvestilo, da bo širjenje korona virusa vplivalo tudi na delovanje Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem. Tako moramo do nadaljnjega preložiti Občni zbor in prvenstvo v taroku, ki sta bila napovedana za soboto, 28. marca 2020. V Odboru pozorno sledimo sporočilom v medijih, da bomo lahko kasneje presodili, kdaj in v kakšni obliki bomo lahko oboje oziroma vsaj letni Občni zbor izvedli. O tem vas bomo obvestili takoj, ko bo znano kaj več. Za vrtce, šole, bare, restavracije, pa tudi za (javne) ustanove, ki gostijo dogodke, velja, da so zaprti vsaj do 6. aprila 2020. Zato podobne odločitve pričakujemo tudi od organizatorjev drugih slovenskih oz. s Slovenijo povezanih dogodkov, in vas prosimo, da se o le-teh pozanimate pri organizatorjih. Še za vsak primer: več verodostojnih informacij in navodil okoli korona virusa, tudi v angleškem jeziku, najdete na https://www.rivm.nl za slovenske državljane pa na spletni strani veleposlaništva v Haagu (pri Novicah) – http://www.haag.veleposlanistvo.si. Na tem mestu je objavljeno tudi obvestilo o omejitvi konzularnega poslovanja. Upamo, da ostanete zdravi in da vam bomo v majskem Lipovem listu lahko sporočili kaj bolj vzpodbudnega. Vnaprej lepa hvala za razumevanje, seveda tudi za pobude in ideje za prihodnje prireditve! Vaš odbor@vrienden-van-slovenie.nl! ——————————————————- Beste leden! Het zal jullie waarschijnlijk niet verrassen dat het coronavirus ook de activiteiten van de vereniging Vrienden van Slovenië zal beïnvloeden. Zo moeten wij tot nader order onze Algemene ledenvergadering en tarok-kampioenschappen, aangekondigd voor zaterdag 28 maart a.s., uitstellen tot een nog nader te bepalen datum. Wij volgen nauw de berichtgeving in de media, zodat wij later kunnen beslissen wanneer en in welke vorm wij tenminste...
Nizozemsko državno prvenstvo v taroku / Nederlandse tarok-kampioenschappen 2020 – PRESTAVLJENO/VERPLAATST

Nizozemsko državno prvenstvo v taroku / Nederlandse tarok-kampioenschappen 2020 – PRESTAVLJENO/VERPLAATST

ALLE EVENEMENTEN ZIJN VOORLOPIG VERPLAATST NAAR EEN N.T.B. DATUM! MEER INFO VOLGT IN DE KOMENDE PERIODE! Po Občnem zboru, v soboto, 28. marca 2020 bo od 15.00 ure naprej, na isti lokaciji, potekalo tudi nizozemsko državno prvenstvo v taroku. Našo prireditev si dovolimo imenovati tako, ker smo Slovenci, naši družinski člani in prijatelji, edini v teh krajih, ki igrajo tarok ;-). Kot že tradicionalno, prvenstvo – z našo dejavno podporo – organizirata naši članici Margreet Iskra in Saša Kos. Igralo se bo pri mizah s štirimi igralci po ‘nizozemskih’ pravilih, ki bodo pojasnjena na začetku tekmovanja. Zmagovalec/ka dobi za eno leto (oz. do nadaljnjega) prehodni pokal, z vgraviranim svojim imenom. Nekaj kompletov kart je na zalogi, pa vendar prosimo udeležence, da prinesejo s sabo še kakšen komplet tarok kart. Udeležba je za člane Združenja 5 EUR, za nečlane pa 10 EUR. Prijave do sobote, 21. marca 2020, po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. Lepo vabljeni! Info: – v soboto, 28. marca 2020 ob 15.00 – v dvorani v centru Don Bosco, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk, ZH. Na de ALV op zaterdag 28 maart a.s. vanaf 15.00 uur, zullen in dezelfde zaal de Nederlands-Sloveense tarokkampioenschappen plaatsvinden. Wij zijn zo vrij dit evenement zo te noemen omdat wij, Slovenen, onze familieleden en vrienden de enigen zijn die tarok spelen in deze contreien 😉 Net zoals andere jaren wordt gespeeld aan tafels met vier spelers en volgens de ‘Nederlandse’ regels, deze worden toegelicht aan het begin van het kampioenschap. De winnaar krijgt voor een jaar de beker. Wij hebben enkele speelsets, toch vragen wij...
Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem / ALV Vrienden van Slovenië 2020 – PRESTAVLJENO/VERPLAATST

Občni zbor članov Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem / ALV Vrienden van Slovenië 2020 – PRESTAVLJENO/VERPLAATST

ALLE EVENEMENTEN ZIJN VOORLOPIG VERPLAATST NAAR EEN N.T.B. DATUM! MEER INFO VOLGT IN DE KOMENDE PERIODE!   Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem za leto 2020 bo – v soboto, 28. marca 2020 ob 14.00 – v dvorani v centru Don Bosco, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk, ZH. Program Občnega zbora zajema pregled delovanja v preteklem obdobju in načrt dela za naprej; finančna komisija bo preverila finančno poročilo. Tudi ob tej priložnosti boste imeli možnost dejavno sooblikovati prihodnje delo Združenja in z Odborom deliti svoje ideje o morebitnih dejavnostih. Občni zbor je namenjen vsem članom Združenja, ne samo članom Odbora. Zato lepo vabljeni vsi člani! Prijave do sobote, 21. marca 2020, po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. De algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden: – Op zaterdag, 28 maart a.s. om 14.00 uur – In de zaal van Don Bosco Centrum, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk, ZH. Naast het overzicht van de activiteiten in de afgelopen tijd en het bespreken van de plannen voor de komende periode zal de kascommissie het financiële verslag doornemen. Bij deze gelegenheid hebt u weer de mogelijkheid om persoonlijk uw voorstellen en ideeën met elkaar en met het bestuur te delen. De ALV is voor alle leden, niet alleen voor het bestuur, dus iedereen is hartelijk...
Otroško pustovanje – kindercarneval 2020

Otroško pustovanje – kindercarneval 2020

V nedeljo, 8. marca, ob 10-ih bo v centru Don Bosco v Rijswijku tradicionalno pustno rajanje pri Špeli. Poskrbljeno bo za pustne dobrote, vse maske bodo tudi nagrajene. Dobimo se v: Mladinskem centru Don Bosco  Julialaantje 26 2283 TB Rijswijk, ZH  Prireditev je zastonj, za kritje stroškov bo košarica za prostovoljne prispevke. Lepo vabljeni! P.S. Priporočamo, da vnaprej preverite stanje na cestah. Zaradi teka City-Pier-City (CPC) Loop bodo namreč nekatere ceste v Haagu zaprte. Več informacij: https://www.nncpcloopdenhaag.nl ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Op zondag, 8 maart a.s. om 10.00 uur zal weer de traditionele kindercarnaval bij Špela plaatsvinden. Wij zullen zingen, dansen en ons vol eten met krofi, alle verklede kinderen krijgen een prijs. Iedereen welkom in Jeugdcentrum Don Bosco Julialaantje 26 2283 TB Rijswijk, ZH  Het evenement is gratis, voor de vrijwillige bijdragen in de kosten zal er een mandje zijn. Hartelijk welkom! P.S. Check de routeplanner. Wegens City-Pier-City (CPC) Loop evenement zullen sommige wegen in Den Haag gesloten zijn. Meer info:...