Likovna delavnica / Kunstworkshop

Sep 12, 2023

Letosnjo likovno delavnico bo vodila naša dolgoletna članica Alenka Iskra. Dogodek je primeren za vse starosti in za vse ‘kreativne nivoje’. Poleg ustvarjanja bo seveda spet kaj dobrega za pojest in za spiti in bomo skupaj poskrbeli za dobro vzdušje, ki smo ga navajeni na naših prireditvah.
Delavnica bo v soboto, 23. septembra ob 14.00h, centru Het Couveehuis, Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag
Prednostne prijave za člane so do nedelje, 10 septembra, na info@vrienden-van-slovenie.nl .
Prosimo, da navedete imena in starost prijavljenih.
Če bo še kaj prostora, bomo po tem datumu k udeležbi povabili še druge zainteresirane na Facebooku, pri ‘Slovenci na Nizozemskem’.
Udeležba je člane 5 in za nečlane 10 euro, za kritje stroškov.
Fotografije izdelkov bo objavili v naši Lipi.
Prisrčno vabljeni!
 

De kunstworkshop van dit jaar wordt geleid door ons trouwe lid Alenka Iskra. Het evenement is geschikt voor alle leeftijden en alle “creatieve niveaus”. Naast het creëren zal er natuurlijk wat lekkers te eten en te drinken zijn en zorgen we samen voor de goede sfeer die we gewend zijn op onze evenementen.

De workshop vindt plaats op zaterdag 23 september om 14:00 uur in Het Couveehuis, Frankenslag 139, 2582 HJ Den Haag.
Deelname voor de leden is 5 en voor niet-leden 10 euro, om de kosten te dekken.
Voorrangsaanvragen voor leden kunnen tot en met zondag 10 september via info@vrienden-van-slovenie.nl .
Graag de namen en leeftijden van de aanvragers vermelden.
Als er nog plaats is, zullen we na deze datum andere geïnteresseerden uitnodigen om deel te nemen op Facebook, bij “Slovenci na Nizozemskem”.
Foto’s van de producten zullen gepubliceerd worden in onze Lipa.
Van harte welkom!