Likovna delavnica / Art workshop

Sep 4, 2021

Do ponedeljka 20. septembra veljajo na Nizozemskem ta pravila za prireditve:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/coronavirus-measures-in-brief.
Glede na trenutno situacijo bomo torej ob strogem upoštevanju teh pravil Likovno delavnico v nedeljo 19. septembra lahko izvedli. Sami boste najbolje presodili, če bo za vas osebno dovolj varno, da se nam pridružite v veliki dvorani mladinskega centra Don Bosco v Rijswijku.
Program
Pod vodstvom likovnega in grafičnega ustvarjalca Marka Horvata se bodo najprej otroci do 12 let od 14. in 15. uro posvetili ustvarjanju del na temo ‘Slovensko-nizozemsko povezovanje’.
Po premoru za čiščenje in zračenje prostora bodo od 15.30h naprej še starejši udeleženci dobili priložnost ustvarjanja pod strokovnim vodstvom.
Število udeležencev bo strogo omejeno na takrat dovoljen obseg, zato vas prosimo, da nam čim prej, najkasneje pa do nedelje, 12. septembra po mejlu na info@vrienden-van-slovenie.nl pošljete prijavo z naslednjimi podatki:
– ime in starost udeleženca,
– telefonska številka, za vsak primer, da vam moramo v zadnjem trenutku še kaj sporočiti.
Skupaj s potrdilom prijave, z dodatnimi informacijami in s pravili Likovne delavnice vam bomo čim prej po prijavi, najkasneje pa po sklepu prijav, posredovali tel. številko, na katero boste lahko udeleženci sporočili odpoved udeležbe, če boste simptome okužbe s korono.
Udeležba za člane Združenja in za otroke do 12. leta bo zastonj, za ostale pa 5 evrov, kot prispevek za material.
Izdelke želimo poslikati za Lipo, po želji skupaj z avtorjem. Po možnosti in s sodelovanjem avtorja bi jih radi tudi vključili v našo razstavo na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani. Podrobni dogovori o tem še sledijo.
Prisrčno vabljeni!

 

Tot maandag, 20 september a.s. gelden in Nederland de volgende regels voor evenementen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-evenementen
Op dit moment mogen wij dus met het naleven van de geldige regels ons Teken-workshop op zondag 19 september a.s. door laten gaan. Maar jullie zelf zullen moeten beoordelen of voor jullie persoonlijk de deelname in de grote zaal van de Jeugdcentrum Don Bosco in Rijswijk ZH, veilig genoeg zal zijn.
Programma
Onder vakkundige leiding van Marko Horvat zullen tussen 14.00 en 15.00 uur eerst de kinderen tot 12 jaar tekenen op de thema ‘Sloveens-Nederlandse verbondenheid’.
Na de pauze voor de schoonmaak en na het luchten van de zaal zullen vanaf 15.30 uur ook de oudere deelnemers aan de slag gaan.
Het aantal deelnemers is strikt beperkt, daarom ons verzoek om zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk tot zondag 12 september a.s., bij info@vrienden-van-slovenie.nl aan te melden met volgende gegevens:
– de naam en de leeftijd van de deelnemer,
– het telefoonnummer voor het geval dat er op het laatste moment wijzigingen zouden zijn.
Samen met de bevestiging van de aanmelding, met de aanvullende info en met de corona regels omtrent de deelname zullen jullie dan z.s.m., maar uiterlijk na afronding van de aanmeldingen het telefoonnummer ontvangen waarop de deelname bijv. vanwege coronasymptomen op het laatste moment afgezegd zal kunnen worden.
De deelname is voor de leden van de vereniging en voor de kinderen tot 12 jaar gratis, anderen betalen 5 euro bijdrage voor de kosten.
De tekeningen, al dan niet samen met de tekenaars, willen wij vastleggen in onze Lipa. En als het lukt ook toevoegen aan onze tentoonstelling in het ministerie in Ljubljana. Hier moet e.e.a. verder worden uitgewerkt.
Hartelijk welkom!