Irena Cerar: Pravljične poti na vse strani / Irena Cerar: Sprookjes paden in alle richtingen

Feb 1, 2023

V nedeljo, 12.02.2023 od 14h dalje gostimo v Don Bosco Rijswijk znano slovensko pisateljico Ireno Cerar. Irena je avtorica štirih priljubljenih vodnikov iz serije Pravljične poti Slovenije (vse založba Sidarta) in uveljavljena pripovedovalka ljudskih pravljic. Njen koncept družinskih izletniških vodnikov, ki obiskovanje zanimivih slovenskih krajev združuje s tamkajšnjimi ljudskim pripovednim izročilom, je unikaten in v Sloveniji zelo dobro sprejet tako pri bralcih kot pri stroki in medijih. Avtorici je prinesel več nagrad, predvsem pa učinkovit način, kako navduševati staro in mlado za naravno in kulturno dediščino Slovenije.Pripovedovalski dogodek, ki nosi naslov Pravljične poti na vse strani, prinaša izbor zanimivih slovenskih krajev ter pripadajočih zgodb. Pripovedovalka nas prime za roko in odpelje na kratek sprehod, na vsakem počivališču pa si privoščimo novo zgodbo. Njeno doživeto pripovedovanje je prepleteno vizualnimi podobami; vrhunskimi fotografijami krajev in ilustracijami zgodb, ki so jih za njene knjige prispevali nekateri najboljši likovni umetniki in umetnice. Ta miniturna pripovedovalska predstava zavestno ostaja taktilna in analogna, saj želi stkati neposreden, živ stik med pripovedovalko ter občinstvom.
Prisrčno vabljeni!
Op zondag, 12-2-2023 vanaf 14 uur in het Don Bosco centrum in Rijswijk ontvangen we de bekende Sloveense schrijver Irena Cerar. Irena is de auteur van vier populaire gidsen uit de serie Sprookjesroutes van Slovenië (allemaal uitgeverij Sidarta) en een gevestigd verteller van volksverhalen. Haar concept van gidsen voor gezinsuitstapjes, die het bezoeken van interessante Sloveense plaatsen combineert met de lokale volksverhalentraditie uniek en zeer goed ontvangen in Slovenië door lezers, professionals en de media. Hij heeft de auteur meegenomen meerdere prijzen, maar vooral een effectieve manier om jong en oud te inspireren voor natuur en cultuur het erfgoed van Slovenië. Het verhalende evenement, getiteld “Sprookjes pad naar alle kanten”, brengt een selectie van interessante Sloveense plaatsen en aanverwante verhalen. De verteller neemt ons bij de hand en neemt ons mee voor een korte wandeling lopen, en bij elke rustpauze trakteren we onszelf op een nieuw verhaal. Haar geleefde vertelling is doorweven met visuele beelden; prachtige foto’s van plaatsen en illustraties van de verhalen erachter haar boeken zijn bijgedragen door enkele van de beste beeldend kunstenaars. Deze mini-turn verhalenverteller het stuk blijft bewust tactiel en analoog, omdat het een direct, levend contact tussen de verteller wil creëren en het publiek.
Van harte welkom!
Don Bosco Rijswijk, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk