Po Občnem zboru Združenja prijateljev Slovenije bo od 14h naprej na isti lokaciji ponovno tudi Nizozemsko državno prvenstvo v taroku. Našo prireditev si dovolimo imenovati tako, ker smo Slovenci, naši družinski člani in prijatelji edini v teh krajih, ki igrajo tarok ;-).

Prvenstvo, z našo dejavno podporo, organizirata članici Združenja Margreet Iskra in Saša Kos. Igralo se bo pri mizah s štirimi igralci po ‘nizozemskih’ pravilih, ki bodo pojasnjena na začetku tekmovanja. Zmagovalec/ka dobi za eno leto (oz. do nadaljnjega) prehodni pokal z vgraviranim svojim imenom.

Nekaj kompletov kart je na zalogi, pa vendar prosimo udeležence, da prinesejo s sabo še kakšen komplet tarok kart.

Udeležba je za člane Združenja 5 EUR, za nečlane pa 10 EUR.

Prijave do srede, 14. marca 2018 po e-mailu na info@vrienden-van-slovenie.nl. Tudi morebitna vprašanja lahko naslovite na ta elektronski naslov. Lepo vabljeni!

Info:

– v soboto, 17. marca 2018 ob 14.00
– v dvorani v centru Don Bosco, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk, ZH.


Na de ALV van de Vereniging Vrienden van Slovenië, vanaf 14 uur zullen in dezelfde zaal de Nederlandse tarok-kampioenschappen plaats vinden. Wij zijn zo vrij dit evenement zo te noemen omdat wij, Slovenen, onze familieleden en vrienden de enige zijn die tarok spelen in deze contreien 😉

Met onze ondersteuning is de organisatie in handen van onze leden Margreet Iskra en Saša Kos. Gespeeld wordt aan de tafels met vier spelers en volgens de ‘Nederlandse’ regels, deze worden toegelicht aan het begin van de wetstrijd. De winnaar krijgt voor een jaar de wisselbeker, met eigen naam ingegraveerd. Wij zorgen voor wat speelsets, toch vragen wij deelnemers hun taroksets mee te nemen als het kan.

De deelname voor de leden van de Vereniging is 5 EUR, voor niet leden 10 EUR. Graag aanmelden uiterlijk tot woensdag 14 maart a.s. op de mail van info@vrienden-van-slovenie.nl. Ook eventuele vragen kunnen jullie aan dit mailadres richten. Hartelijk welkom!

Info:

– Op zaterdag 17 maart 2018 om 13 uur
– In de zaal van Don Bosco Centrum, Julialaantje 26, 2283 TB Rijswijk, ZH.