Dragi člani!

Verjetno vas ne bo presenetilo obvestilo, da bo širjenje korona virusa vplivalo tudi na delovanje Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem. Tako moramo do nadaljnjega preložiti Občni zbor in prvenstvo v taroku, ki sta bila napovedana za soboto, 28. marca 2020.

V Odboru pozorno sledimo sporočilom v medijih, da bomo lahko kasneje presodili, kdaj in v kakšni obliki bomo lahko oboje oziroma vsaj letni Občni zbor izvedli. O tem vas bomo obvestili takoj, ko bo znano kaj več.

Za vrtce, šole, bare, restavracije, pa tudi za (javne) ustanove, ki gostijo dogodke, velja, da so zaprti vsaj do 6. aprila 2020. Zato podobne odločitve pričakujemo tudi od organizatorjev drugih slovenskih oz. s Slovenijo povezanih dogodkov, in vas prosimo, da se o le-teh pozanimate pri organizatorjih.

Še za vsak primer:

  • več verodostojnih informacij in navodil okoli korona virusa, tudi v angleškem jeziku, najdete na https://www.rivm.nl
  • za slovenske državljane pa na spletni strani veleposlaništva v Haagu (pri Novicah) – http://www.haag.veleposlanistvo.si. Na tem mestu je objavljeno tudi obvestilo o omejitvi konzularnega poslovanja.

Upamo, da ostanete zdravi in da vam bomo v majskem Lipovem listu lahko sporočili kaj bolj vzpodbudnega. Vnaprej lepa hvala za razumevanje, seveda tudi za pobude in ideje za prihodnje prireditve!

Vaš odbor@vrienden-van-slovenie.nl!

——————————————————-

Beste leden!

Het zal jullie waarschijnlijk niet verrassen dat het coronavirus ook de activiteiten van de vereniging Vrienden van Slovenië zal beïnvloeden. Zo moeten wij tot nader order onze Algemene ledenvergadering en tarok-kampioenschappen, aangekondigd voor zaterdag 28 maart a.s., uitstellen tot een nog nader te bepalen datum.

Wij volgen nauw de berichtgeving in de media, zodat wij later kunnen beslissen wanneer en in welke vorm wij tenminste de ALV kunnen uitvoeren. Hierover zullen wij jullie zo spoedig mogelijk informeren.

Voor de crèches, de scholen, horeca en andere openbare gelegenheden, waar evenementen plaats vinden, geldt sowieso dat ze tenminste tot 6 april a.s. dicht moeten blijven. Daarom verwachten wij ook dat andere Sloveense of met Slovenië verbonden evenementen niet door kunnen gaan en verzoeken wij u om hierover bij de betreffende organisatoren te informeren.

En voor de zekerheid:

  • Alle relevante informatie en regels betreffende het coronavirus, ook in de Engelse taal, is te vinden op https://www.rivm.nl
  • Voor de Sloveense staatsburgers is informatie te vinden op de website van de ambassade, bij Novice – http://www.haag.veleposlanistvo.si. Hier is ook informatie over de beperkingen bij de consulaire zaken.

Wij hopen dat wij allemaal gezond blijven en dat wij jullie in Lipov list van mei weer iets positiefs kunnen melden. Alvast bedankt voor het begrip, maar ook voor de voorstellen en ideeën voor onze activiteiten!

Jullie odbor@vrienden-van-slovenie.nl!